هزینه تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در کانادا بستگی به استان محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در استان اونتاریو معمولا بالاتر از سایر استان هاست و هزینه تحصیل در کبک کمتر از استان های دیگر کانادا می باشد.

      دوره زبان : هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود پنج هزار دلار

دوره کالج :  هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود شش تا هفت هزار دلار است

     دوره لیسانس : هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه برای رشته های عمومی حدود هفت هزار دلار و برای رشته های فنی حدود ۹ هزار دلار است

دوره فوق لیسانس و دکتری: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود سه هزار دلار است. دانشجویان باید برای سه ترم در سال هزینه پرداخت نمایند

الف( دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کانادا، گروه‌ یک‌ (ممتاز).

۱- University of Alberta

۲- The University of British Columbia

۳- The University of Calgary

۴- Carleton University

۵- Concordia University

۶- Dalhousie University (Technical University of Nova Scotia)

۷- Ecole Polytechnic (University of Montreal)

۸- University of Guelph

۹- Laval University

۱۰- McGill University

۱۱- McMaster University

۱۲-The University of Manitoba

۱۳- Memorial University of Newfoundland

۱۴- Montreal School of Higher Commercial Studies

۱۵- University of Montreal

۱۶- University of New Brunswick

۱۷- The Ontario Institute for Studies in Education

۱۸- University of Ottawa

۱۹- Institute Armand Frappier, University of Quebec

۲۰- National Institute of Scientific Research, University of Quebec

۲۱- Queens University at Kingston

۲۲- The University of Regina

۲۳- University of Saskatchewan

۲۴- University of Sherbrooke

۲۵- Simon Fraser University

۲۶- University of Toronto

۲۷- University of Victoria

۲۸- University of Waterloo

۲۹-The University of Western Ontario

۳۰- University of Windsor

۳۱- York University

۳۲- University of Quebec en Outaouais (Universite du Quebec en Outaouais)

 

 ب) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کانادا، گروه‌ دو (خوب)

‌‌ مدارک‌ اخذ شده‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو کانادا نیز ارزشیابی‌ می‌شود، ولی‌ ترجیحاً‌ تحصیل‌ در دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز) توصیه‌ می‌شود.

۱- Acadia University

۲- Athabasca University

۳- Augustana University College

۴- Bishops University

۵- Brandon University

۶- Brock University

۷- University College of Cape Breton (UCCB)

۸- The Kings University College

۹- University of Kings College

۱۰- Lakehead University

۱۱- Laurentian University of Sudbury

۱۲- The University of Lethbridge

۱۳- University of Moncton

۱۴- Mount Allison University

۱۵- Mount Saint Vincent University

۱۶- Nipissing University

۱۷- Nova Scotia Agricultural College

۱۸- University of Prince Edward Island

۱۹- University of Quebec

۲۰- National School of Public Administration, University of Quebec

۲۱- School of Higher Technology, University of Quebec

۲۲- Tele – University, University of Quebec

۲۳- University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue

۲۴- University of Quebec at Chicoutimi

۲۵- University of Quebec at Hull

۲۶- University of Quebec at Montreal

۲۷- University of Quebec at Rimouski

۲۸- University of Quebec at Trosi – Rivieres

۲۹- Ryerson University

۳۰- Saint – Anne University

۳۱- University College of Saint – Boniface

۳۲- St. Francis Xavier University

۳۳- The University of St. Jeromes College

۳۴- Saint Marys University

۳۵- Saint Paul University

۳۶- St. Thomas University

۳۷- University of Sudbury

۳۸- University of St. Michaels College

۳۹- Trent University

۴۰- University of Trinity College

۴۱- Trinity Western University

۴۲- Victoria University

۴۳- Wilfrid Laurier University

۴۴- The University of Winnipeg

‌چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کانادا

کارشناسی  :  ۳ تا ۵ سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان   :      Bachelor

کارشناسی ارشد  :  ۵/۱ تا ۳ سال تحصیل بعد از کارشناسی  :  Master

دکترا :  ۴سال تحصیل بعد از کارشناسی ارشد  :   (Ph.D.) Doctor of Philosophy)

رتبه دانشگاه های برتر کانادا

با توجه به رتبه بندی جهانی توسط یک موسسه معتبر بریتانیایی, دانشگاه تورنتو یکی از ۳۰ دانشگاه برتر در جهان است.

موسسه معتبر آموزش عالی تایمز Times Higher Education-QS – در رتبه بندی جهانی خود دانشگاه تورنتو را در رده ۲۹  از ۲۰۰  دانشگاه برتر دنیا قرار داده است. این دانشگاه در سال گذشته رتبه ۴۱ را داشت.

در این رده بندی دانشگاه تورنتو توسط دانشگاههای معتبری همچون آکسفورد ، هاروارد و ییل ازمیدان بدر شده است.

در این گزارش آمده دانشگاه تورنتو دارای یکی از قویترین و دانشکده ها در پژوهش و تدریس در شمال امریکاست و ارائه دهنده “محیط روشنفکری بی همتا به دانشجویان ممتاز در تمام سطوح … در مقایسه با هر دانشگاه دیگر کانادایی” است.

یازده دانشگاه دیگر دانشگاه دیگر در کانادا در این لیست قراردارند که از جمله چهار تای آنها در انتاریو عبارتند از :

دانشگاه واترلو (در واترلوو Waterloo) رتبه ۱۱۳

دانشگاه ملکه (در کینگستون Kingston) رتبه ۱۱۸

دانشگاه مک مستر (در همیلتون Hamilton) رتبه ۱۴۳

دانشگاه وسترن انتاریو در لندن London) رتبه ۱۵۱)

در این لیست دانشگاه مک گیل در مونترال نیز با رتبه ۱۸th بعنوان بهترین دانشگاه کانادا شناخته شده است.

دانشگاه بریتیش کلمبیا با رتبه ۴۰ در رده سوم دانشگاههای کانادا قراردارد.

ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا

ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﻮع ﺧﻮاﺑﮕﺎھﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫﺘﺮ

اﺳﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﮫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ رزرو ﮔﺮدد ﺗﺎ در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ. ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﮔﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و

داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﻧﻮع آن از ۴۰۰ دﻻر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﻣﯽ باشد

هزینه های زندگی در کانادا

شرایط مختلفی برای مسکن و سکنی گزیدن دانشجویانی که در کانادا تحصیل می نمایند، وجود دارد. بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده ها از طریق دفاتر مسکن خود به دانشجویان کمک می نمایند. دانشجویان باید به محض اینکه دانشگاه ثبت نام آنها را تأیید می نماید، توصیه های این مراکز را برای یافتن مسکن مناسب بکار گیرند

بسیاری از دانشگاهها و دانشکده ها دارای مراکز اقامتی برای دانشجویان هستند که این مراکز امکانات خواب، آسایش و خوراک دانشجویان را فراهم می آورند
دانشجویان می توانند در صورت تمایل آپارتمان و یا خانه ای را اجاره نمایند که معمولا این کار به صورت اشتراکی با چند دانشجوی دیگر انجام می پذیرد
بسیاری ار دانشجویان حداقل برای چند ماه اول ترجیح میدهند که با خانواده های کانادایی اقامت گزینند. به این نحوه اقامت ” اقامت در منزل ” می گویند که در آن صورت اتاق و غذای شخص در آن در نظر گرفته شده است

هزینه ها و امکان انتخاب هر روش در نقاط مخالف کانادا متفاوت می باشد.بسیاری از موسسات آموزشی در کانادا شخصی را به عنوان افسر مسئول برای کمک در امر انتخاب مکان زندگی در نظر می گیرند تا بتوانند به دانشجویان در امر انتخاب مسکن و مکان زندگی در داخل و یا در نزدیکی موسسه آموزشی کمک نماید

هزینه های در نظر گرفته شده زیر تخمینی می باشند

هم خانگی با خانواده های کانادایی همراه با خوراک روزانه
۱۰۰- ۲۵۰ دلار کانادا در هفته

مسافر خانه و اقامت گاههای موقت برای دانشجویان
۸۰- ۱۵۰ دلار کانادا در هفته

هم اتاقی با دانشجویان دیگر
۵۰-۱۶۰ دلار استرالیا در هفته

اجاره خانه و یا اتاق
۷۰- ۳۰۰ دلار کانادا در هفته

خوابگاه دانشگاه
۸۰-۲۵۰ دلار کانادا در هفته