دوره های زبان انگلیسی مالتا

  • کشور مالت واقع در مرکز مدیترانه است و به دلیل داشتن سواحل بی نظیر این کشور را جزو کشورهای پرطرفدار از طرف توریست ها کرده است. این کشور دارای جزیره ای در محل تقاطع فرهنگ های چند هزارساله است. در اطراف برخی از شهرهای این کشور خرابه هایی متعلق به قبل از دوره اهرام مصر به چشم می خورند. دوره های آموزش زبان انگلیسی مالت در جهان مورد توجه بسیاری از کسانی که قصد یادگیری انگلیسی را دارند به دلیل شرایط آب و هوایی عالی و هزینه به نسبت کم قرار گرفته است. جمعیت کشور مالت تنها حدود ۴۰۰,۰۰۰ نفر است اما این تعداد در طول فصل های توریستی افزایش می یابد. شما می توانید در یک دوره شش ماه هم از مزایای حضور در این کشور برخوردار شوید و هم دوره زبان انگلیسی خود را به اتمام بپردازید. لازم به ذکر است که ویزای این کشور ویزای شنگن است و داوطلبان می توانند در دوره آموزش زبان انگلیسی به کشور های دیگر عضو شنگن مسافرت کنند.
  • لازم به ذکر است که شما با حداقل آشنایی به زبان انگلیسی می توانید مستقیما با موسسات آموزش زبان انگلیسی تماس گرفته و در مورد هزینه و نحوه آموزش اطلاع کسب کنید و هزینه اضافی برای اخذ پذیرش در این موسسات پرداخت نکنید.
  • برخی از موسسات آموزش زبان انگلیسی در این کشور عبارتند از:
  • BELS

  • Chamber College

  • Skylark school of English

  • English Communication School

  • Linguatime school of English

  • ClubClass

  • English Language School