دوره آمادگی آزمون تومر ترکی استانبولی همه روزه در موسسه علم گستران آران برگزار  میشود. این دوره با کتابهای هیتیت یک، هیتیت دو و هیتیت سه برگزار می شود . دوره های آمادگی آزمون تومر، به صورت ترمیک است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.