ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور  ۲۰۱۸-۲۰۱۹  YOS، SAT، موسسه علم گستران آران آغاز شد! کلاس ها از ۱ مرداد ماه برگزار می شوند. در صورتیکه اطلاعات کافی جهت ثبت نام ندارید، می توانید از مشاوره حضوری یا تلفنی استفاده کنید. .